Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje používame jedine v rámci firmy AUSTRALIAN BODYCARE TM, Ing. Drahomír Ilavský, so sídlom Karpatská 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 31239366.

Ako prevádzkovateľ sme zodpovední za dodržiavanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L119, 4.5.2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje sa vzťahujú na akékoľvek faktické alebo osobné informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Zahŕňa to vaše meno, priezvisko, adresu bydliska/doručenia tovaru, telefónne číslo, e-mailovú adresu a všetky prepojené údaje, ktoré dostávame pri zadávaní objednávky alebo registrácii. Nezahŕňa to štatistické údaje, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite našu webovú stránku, ktoré nemôžu byť priamo spojené s vami ako jednotlivcom.

Používaním internetového obchodu www.australian-bodycare.sk vyhlasujete, že ste dovŕšili 16 rokov svojho života. Osoba mladšia ako 16 rokov sa v internetovom obchodnom dome nemôže zaregistrovať, nakupovať, prihlásiť sa k odberu newslettera vzhľadom na to, že v zmysle článku 8 odseku 1 Nariadenia GDPR k platnosti jej právneho vyhlásenia obsahujúceho súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje schválenie zo strany zákonného zástupcu. Prevádzkovateľ nemá možnosť kontrolovať vek a oprávnenosť osoby poskytujúcej súhlas a preto dotknutá osoba zaručuje, že ňou poskytnuté údaje sú pravdivé. Za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že funkcie internetového obchodu, evidovanie a splnenie objednávok je možné len v takom prípade, ak dotknutá osoba poskytne svoje údaje Prevádzkovateľovi a súhlasí aj so spracúvaním jej osobných údajov.

Prevádzkovateľ

AUSTRALIAN BODYCARE TM
Ing. Drahomír Ilavský
sídlo: Karpatská 15, 058 01 Poprad

Slovenská republika
IČO: 31 239 366
zapísaný v ObÚ Poprad, ŽL reg. Č. 706-3850

Telefón: 052/772 44 54

E-mail: info@australian-bodycare.sk

(ďalej len Prevádzkovateľ)

S osobnými údajmi spracúvanými Prevádzkovateľom sa môžu oboznámiť zamestnanci Prevádzkovateľa v miere potrebnej k dosiahnutiu cieľa spracúvania osobných údajov stanovenej v bode 2.

V rámci plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. prepravca.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín (mimo územia EÚ/EHP).

Právny základ, účel, doba spracúvania a okruh spracúvaných osobných údajov

Druhy spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovOkruh spracúvaných osobných údajovCieľ spracúvania osobných údajovDoba spracúvania osobných údajov
Správa osobných údajov vzťahujúca sa na registrovaného používateľaSúhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa bydliska
 • Adresa doručenia
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Prihlasovacie meno
 • Správa používateľského účtu
 • Zabezpečenie možnosti prehliadania údajov z objednávok a faktúr
Až po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov vzťahujúce sa na registrovaného/neregistrov. používateľa pri nakupovaníPotrebné k splneniu zmluvy (článok 6 odsek 1 bod b) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa bydliska
 • Adresa doručenia
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Prihlasovacie meno (pri registrácii na stránke)
 • Vybavenie objednávok
 • Poslanie potvrdenia objednávky
 • Komunikácia súvisiaca s vybavením objednávky
Po dobu trvania zákazníckeho vzťahu
Spracúvanie fakturačných údajovSplnenie zákonných povinností vzťahujúcich sa na prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 bod b) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa bydliska
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
Fakturovanie protihodnoty tovaruPo dobu stanovenú v zákone o účtovníctve, t.j. po dobu 8 rokov
Odoslanie newslettera, SMS správy, SMS reklamnej ponuky, produktovej ponuky a sezónnych katalógovSúhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa bydliska
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
Odosielanie reklamných ponúk elektronickou a/alebo poštovou formouAž po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Nadviazanie on-line kontaktu zo strany dotknutej osobySúhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
Zodpovedanie otázok položených na príslušnej internetovej stránke zo strany prevádzkovateľaAž po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Skúsenosti užívateľov zverejnené na internetovej stránkeSúhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • E-mailová adresa (nepovinný údaj)
Zobrazenie hodnotení na produkty a služby poskytnuté na internetovej stránkeAž po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Zákazníci žiadajúci o informácie o produkte alebo zásielkeSúhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)
 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
Informovanie zákazníka o produktoch alebo o stave zásielky na jeho žiadosťAž po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nám poskytujete na dobrovoľnom základe, s ktorým ste súhlasili počas registrácie alebo pri realizácii objednávky. Bez poskytnutia povinných údajov Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť službu, o poskytnutie ktorej požiadala Dotknutá osoba, to znamená nemôže vytvoriť a spravovať Používateľský účet, prípadne vybaviť objednávku.

Na účely posielania reklamných zásielok a sezónnych katalógov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v prípade výslovného súhlasu dotknutej osoby poskytnutého špeciálne na tento účel v zmysle ustanovení zákona číslo XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti. Prostredníctvom kontaktov na Prevádzkovateľa uvedených v bode 1 môže dotknutá osoba kedykoľvek zakázať, aby jej v budúcnosti Prevádzkovateľ posielal reklamné zásielky a sezónne katalógy.

Skúsenosti užívateľov: Dotknutá osoba má možnosť v rámci internetového obchodu hodnotiť produkty a služby. Zaslaním hodnotenia dotknutá osoba súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ zverejnil jej hodnotenie v internetovom obchode alebo v inzerciách jeho produktov, respektíve v rámci predloženia ponuky (aj v editovanej podobe) alebo prípadne ho vymazal. Prevádzkovateľ môže voľne nakladať so zaslaným hodnotením a dotknutá osoba to berie na vedomie zaslaním hodnotenia.

Sprostredkovatelia

Sprostredkovatelia vykonávajú spracúvanie osobných údajov podľa pokynov Prevádzkovateľa, nemôžu prijať zásadné rozhodnutia týkajúce sa spracúvania osobných údajov. Osobné údaje, o ktorých sa dozvedeli, môžu spracúvať výhradne na základe pokynov Prevádzkovateľa, na vlastné účely nemôžu vykonávať žiadne spracúvanie osobných údajov a ďalej sú povinní ukladať, uchovávať a vymazať osobné údaje na základe pokynov Prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov sa môžu s týmito osobnými údajmi oboznámiť zamestnanci sprostredkovateľa.

Správca údajov spravuje osobné údaje v záujme prevádzky webovej stránky, respektíve dodržiavania predpisov zákona o účtovníctve, preto musí postúpiť osobné údaje nasledujúcim sprostredkovateľom.

Prevádzka internetovej stránky a činnosť webhostingu:
Originals s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IT služby, správa evidencie zákazníkov:
Mufin s.r.o., Gorkého 1715/15, 05951 Poprad, Slovenská republika

Audit účtovníctva:
PROSORT s.r.o., Hviezdoslavova 4052/61, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Používanie Analytics a Remarketing:
Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

GP webpay – Platobná brána od poskytovateľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
Povinnou podmienkou pre úspešné nákupy na našom e-shope je nielen ukladanie údajov o zákazníkovi, ale aj ich zasielanie počas transakcie, a to konkrétne nižšie zvýraznených povinných údajov. Údaje definované Smernicou PSD2 sú nasledujúce:

 • Meno držiteľa platobnej karty (povinný údaj)
 • E-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu (povinný údaj)
 • Fakturačná adresa (voliteľný údaj)
 • Dodacia adresa (voliteľný údaj)

Tieto údaje vyhodnocuje vydavateľ platobnej karty a uplatňuje výnimky pre jednoduchší priebeh platby.

Odosielanie informačných ponúk elektronickou alebo sms formou:
Intuit Mailchimp 405 N Angier Ave. NE Atlanta, GA 30308 USA
All media group s.r.o. Holíčska 3 851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka

Používanie cookies

Webová stránka www.australian-bodycare.sk, využíva takzvané Cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš webový prehliadač prenáša na pevný disk Vášho počítača, za účelom uchovávania informácií, ktoré sa dajú opäť použiť. Pomocou cookies môže byť používateľ pri návšteve webovej stránky identifikovaný za účelom zjednodušenia používania internetovej stránky používateľom.

Je možné kedykoľvek namietať voči nastaveniu cookies tým, že sa zmenia nastavenia na Vašom internetovom prehliadači. Nastavenia cookies môžu byť vymazané. Upozorňujeme však, že ak sú cookies deaktivované, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť používané v plnom rozsahu.

Sú s Cookies spojené riziká?

Občas sa hovorí, že cookies sú pre počítač používateľa nebezpečné Ale preto, že sa jedná o jednoduché textové súbory, tak nemôžu vykonávať žiadne aktivity, ale iba uchovávať informácie. Mali by ste vedieť, že:

 • každý internetový server dokáže prečítať iba tie cookies, ktoré sám vytvoril
 • prostredníctvom cookies sa neprenášajú do počítača žiadne vírusy
 • cookies nedokážu v žiadnom prípade prenášať z Vášho počítača žiadne údaje
 • takisto cookies nedokážu posielať z Vášho počítača žiadne e-maily

Ak i napriek tomu máte obavy z cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že cookies nebudú vôbec alebo aspoň nepozorovane akceptované.

Nastavenie používania Cookies vo Vašom prehliadači:

Prezeranie a odstránenie cookies je kedykoľvek možné prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača, o tom získate ďalšie informácie z ponuky prehliadača „Pomocník“.

Nasledujúce odkazy takisto poskytujú pokyny na správu nastavení cookies v bežne používaných prehliadačoch:

Berte do úvahy to, že odmietnutie cookies môže viesť k obmedzenému používaniu internetových stránok.

Tvorba log súborov

Pri každom vstupe na webovú stránku spracovateľa sa zhromažďujú údaje a informácie používateľa prostredníctvom automatizovaného systému. Tieto budú uložené na servery v log súboroch.

 • Prostredníctvom tejto technológii je možné zhromažďovať nasledovné údaje:
 • informácie o type prehliadača a používanej verzii
 • operačný systém používateľa
 • poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • IP adresa používateľa
 • dátum a čas prístupu
 • webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na naše webové stránky (refferer)
 • webové stránky, ktoré boli spustené systémom používateľa prostredníctvom našej webovej stránky

Spracovanie údajov slúži na poskytovanie obsahu našich webových stránok, zabezpečenie funkčnosti našich systémov informačných technológií a optimalizáciu našich webových stránok. Údaje log súborov sú vždy uložené oddelene od iných osobných údajov našich používateľov.

Nástroje analýzy a reklamy

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie webového analytického nástroja od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa tzv. “cookies“. Cookies od Google Analytics sa vrátane IP adresy Google Analytics Tool Anonymous a údajov o používaní webovej stránky spravidla posielajú do servera Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookies od Google Analytics prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľa pre optimalizáciu webovej stránky a reklamy.

Na tejto stránke sme aktivovali funkciu “anonimizácia IP- adresy“. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google na území členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán dohovoru o Európskom hospodárskom priestore pred sprostredkovaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila Vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla tak ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. IP adresa, ktorá je súčasťou služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Google Vaše údaje spájať s inými údajmi zhromaždenými spoločnosťou Google.

Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov cookies, avšak to môže ovplyvniť používanie niektorých funkcií na našej webovej stránke. Môžete zabrániť tomu, aby Vaše údaje vygenerované systémom cookies ohľadne používania webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Okrem toho ak nechcete používať službu Google Analytics na svojom prehliadači, môžete:

 • si nainštalovať doplnok (add-on) prehliadača pre službu Google Analytics na webovej stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • použiť nastavenia pre reklamy
 • použiť nastavenia pre mobilné reklamy
 • odvolať svoj súhlas prostredníctvom systému odvolávania súhlasov spotrebiteľov iniciatívy Network Advertising dostupného na nasledujúcom odkaze: http://optout.networkadvertising.org/#!/

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov od spoločnosti Google:    

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Táto webová stránka používa službu Google AdWords. Služba AdWords  je webový analytický nástroj od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

V rámci služby Google AdWords využívame tzv. službu Conversation Tracking. Keď kliknete na jeden zo zobrazených nástrojov od Google, bude nastavený súbor cookies pre Conversaton- Tracking. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na počítač užívateľa. Tieto súbory cookies strácajú po 30 dňoch platnosť a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak by používateľ navštívil určité stránky na webovej stránke a súbor cookie ešte neexspiroval, spoločnosť Google a prevádzkovateľ webovej stránky môžu zistiť, že používateľ klikol na reklamu a boli presmerovaní k tejto stránke.

Každý Google AdWords inzerent má iný súbor cookies. Cookies nie je možné sledovať cez používanie webovej stránky od AdWords inzerenta. Informácie zhromaždené pomocou Conversion-Cookies sú používané na vytváranie konverzných štatistík pre AdWords inzerentov, ktorí sa rozhodli pre Conversion Tracking. Zákazníkom sa hovorí o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku konverzií. Podľa ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov sa osobné údaje nespracúvajú. Ak nechcete byť súčasťou trackingu, môžete vyjadriť svoj nesúhlas tým, že deaktivujete cookies pre Google Conversion Tracking v používateľských nastaveniach Vášho internetového prehliadača. V takomto prípade nebudete zahrnutí do štatistík Conversation-Tracking.

Konverzné súbory cookies sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky a taktiež ich inzerciu.

Viac informácií o službe Google AdWords a Google Conversation Tracking nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:

https://www.google.com/policies/privacy/.

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť tak, že Vás bude informovať o používaní cookies. Vy sa môžete v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či povolíte službu cookies alebo ju odmietnete. Prípadne môže byť Váš prehliadač nakonfigurovaný tak, aby prijal službu cookies v určitých prípadoch alebo ju všeobecne vylúčil alebo automaticky zrušil cookies, keď zatvoríte Váš internetový prehliadač. Zabránením vykonávaniu služby cookies si môžete obmedziť plnú funkčnosť na našej webovej stránke.

Google AdWords remarketing

Počas návštev Internetového obchodu internetová stránka posiela na počítač návštevníka internetovej stránky jeden alebo viac cookies, pomocou ktorého(ktorých) bude možné identifikovať jeho prehliadač. Tieto cookies sú zabezpečené cez Google, ich využívanie prebieha prostredníctvom systému Google Adwords. Tieto cookies internetová stránka posiela na počítač návštevníka až po návšteve jednotlivých podstránok, takže v týchto archivujeme iba skutočnosť a čas návštevy podstránky, ale žiadne ďalšie informácie. Google pomocou týchto cookies archivuje, ak už dotknutá osoba predtým navštívila webovú stránku inzerujúceho, pričom na základe toho jej uverejňujú inzeráty na internetových stránkach externých dodávateľov – medzi ktorými je aj Google. Cookies z Google môžu používatelia zakázať na stránke slúžiacej na vypnutie Google oznámení. (Toto môže pre používateľov naznačovať aj to, že na stránke Network Advertising Initiative môžu zakázať aj cookies externých dodávateľov.)
http://www.google.com/ads/preferences/

Google nikdy neprepája IP adresu dotknutej osoby s ďalšími údajmi, ktoré o nej uchováva. IP adresa dotknutej osoby sa ukladá anonymným spôsobom a preto sa nemôže prepojiť s jej osobnými údajmi.

Google DoubleClick

Táto webová stránka používa službu DoubleClick cookies. Služba Doubleclick je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies sú malé textové súbory uložené na prehliadači používateľa. V tomto procese je Vášmu prehliadaču priradené pseudonymné identifikačné číslo (ID). Súbory cookie služby DoubleClick neobsahujú žiadne osobné údaje.

Súbory cookies sa používajú na vyhodnotenie používania našej webovej stránky. Zozbierané údaje sa používajú na štatistické účely a budú vyhodnotené v  anonymnej forme. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a spracovávala údaje vytvorené súbormi cookies a údaje vzťahujúce sa na Vaše využívanie webových lokalít tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii prostredníctvom nasledujúceho prepojenia Link v časti: deaktivačné rozšírenie DoubleClick. Prípadne môžete súbory cookiec DoubleClick deaktivovať na stránke spoločnosti Digital Advertising Alliance prostredníctvom nasledujúceho prepojenia Link.

Piwik

Táto webová stránka používa taktiež funkciu Piwik. Piwik je Open-Source-Software slúžiaci k štatistickému vyhodnoteniu prístupu používateľov. Piwik používa tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na prehliadači používateľa. Používajú sa na vyhodnotenie tejto webovej stránky. V tomto procese sa údaje zhromažďujú, spracovávajú a ukladajú na serveroch v Nemecku, za účelom vytvorenia anonymných používateľských profilov. Tieto údaje zahŕňajú názov získanej webovej stránky, súbor, dátum a získania, objem prenesených dát,  upozornenie na úspešné vyhľadávanie, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, URL (predošlej navštívenej webovej stránky), IP adresu a žiadajúceho poskytovateľa. Bezprostredne po spracovaní (rozpoznanie spoločnosti založenej na IP) je osobná adresa IP anonymizovaná vymazaním posledného číselného bloku (maskovanie) a nie je zlúčená so súbormi cookies alebo inými údajmi. Používatelia sa môžu vyhýbať sledovaniu súborov cookies výberom príslušného nastavenia v softvéri prehliadača alebo kliknutím na nasledujúcom linku (opt-out).“

Registrácia na našej webovej stránke

Ak sa dotknutá osoba rozhodne zaregistrovať na webovej stránke prevádzkovateľa, ktorá podlieha spracovaniu osobných údajov, tak tieto údaje budú spracované v príslušnom formulári a poskytnuté priamo zodpovednej osobe. Údaje sa uchovávajú výhradne na účely interného používania zodpovedným osobám. Pri registrácii sa uloží adresa IP používateľa spolu s dátumom a časom registrácie. To má zabrániť k zneužitiu služieb.

Možnosť kontaktovania

Webová stránka spracovateľa obsahuje kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na elektronické kontaktovanie. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. Ak sa dotknutá osoba dostane prostredníctvom týchto kontaktných kanálov do styku so zodpovednou osobou, osobné údaje budú automaticky uložené. Tieto údaje sa ukladajú len za účelom spracovania dotazu alebo kontaktovania dotknutej osoby.

Práva dotknutých osôb

V súlade s platnými právnymi predpismi a ustanoveniami uvedenými nižšie máte právo žiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, o ich opravu, vymazanie alebo prenositeľnosť (napr. prevod vašich osobných údajov na iného poskytovateľa služieb), ako aj požiadať o obmedzenie takéhoto spracúvania.

Právo prístupu: Dotknutá osoba je oprávnená na to, aby od Prevádzkovateľa vyžiadala informácie o tom, či u Prevádzkovateľa dochádza k spracovaniu jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo prístupu k jej osobným údajom spracovaným Prevádzkovateľom.

Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby od Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu žiadala opravu nepresných osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Právo na výmaz („zabudnutie“): Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa na ňu vzťahujú. V prípade žiadosti o výmaz Prevádzkovateľ preskúma, aký je presný právny základ spracúvania osobných údajov (či má na to okrem súhlasu aj iný právny základ) a ak sú splnené podmienky výmazu, vymaže údaje. V prípade výmazu sa Prevádzkovateľ postará o to, aby tieto údaje vymazali aj sprostredkovatelia, ku ktorým sa tieto údaje prostredníctvom Prevádzkovateľa dostali.

Právo na obmedzenie: Dotknutá osoba má právo na to, aby žiadala o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak spochybňuje presnosť spracúvania osobných údajov, namieta proti výmazu osobných údajov pri ich protizákonnom spracúvaní, prevádzkovateľ už nepotrebuje príslušné údaje, ale dotknutá osoba ich požaduje v záujme uplatnenia práva, alebo dotknutá osoba podala námietku proti spracúvaniu osobných údajov. O zrušení obmedzenia Prevádzkovateľ vopred informuje dotknutú osobu. Prevádzkovateľ informuje každého príjemcu o obmedzení, ktorým boli osobné údaje poskytnuté.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Ak si nebudete želať ďalej dostávať komerčné informácie priameho marketingu, môžete nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje na tieto účely, my tejto žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovieme. V takom prípade už nebudete môcť mať prospech z niektorých našich Služieb alebo z konkrétnych funkcionalít, pre ktoré je táto kategória spracúvania nevyhnutné (t.j. prijímanie marketingových a propagačných materiálov).

Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby dostala informácie týkajúce sa jej osoby vo vhodne rozvrhnutom, v širokom okruhu používanom, strojom čitateľnom formáte, aby tieto údaje postúpila inému prevádzkovateľovi (alebo ich dala postúpiť prevádzkovateľom, pokiaľ je to technicky realizovateľné). Toto právo prislúcha Prevádzkovateľovi v tom prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase alebo na zmluve a k spracúvaniu osobných údajov dochádza automatizovaným spôsobom.

Právo súhlas kedykoľvek odvolať: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Dostačujúci je napríklad e-mail na info@australian-bodycare.sk alebo poštová správa adresovaná na kontaktné údaje uvedené v tomto vyhlásení o osobných údajoch. Vaše osobné údaje zablokujeme voči akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania vykonaného na základe presvedčenia, že v minulosti ste udelili svoj súhlas.

Právo podať návrh na začatie konania: Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má na Vás právne účinky alebo Vás podobným spôsobom významne ovplyvňuje. To neplatí v prípade rozhodnutia ak:

 • je potrebná na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami
 • je prípustné podľa právnych predpisov Európskej únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba a tento zákon obsahuje primerané opatrenia na ochranu Vašich práv, slobôd a legitímnych záujmov alebo
 • po Vašom výslovnom súhlase

Tieto rozhodnutia však nesmú vychádzať zo špeciálnych kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ čl. 9 ods. 2 písm. a)  alebo g) a boli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a Vašich oprávnených záujmov.

Pokiaľ ide o prípady uvedené v spomínanom čl. pod písm.  a) a c), prevádzkovateľ podnikne primerané kroky na ochranu práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov, prinajmenšom vrátane práva na získanie zásahu osoby zo strany prevádzkovateľa, aby vyjadril svoje vlastné stanovisko a rozhodol.

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na naše telefonické linky alebo  prostredníctvom kontaktného formulára. Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete obrátiť e-mailom na info@australian-bodycare.sk alebo poštou na sídle firmy. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.