Podmienky používania

Copyright ©   Podmienky používania webu a ochrana jeho obsahu.

Na webovej stránke www.australian-bodycare.sk (ďalej len „webová stránka“) sú použité materiály, ako sú obrázky, fotografie, grafika, logá, videá a text (ďalej len „materiál“). Tento materiál je majetkom firmy AUSTRALIAN BODYCARE TM, IČO: 31239366, Karpatská 15, Poprad, PSČ 059 51, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Poprad číslo živnostenského registra: 706-3850 a je chránený ustanoveniami autorského zákona, zákona o ochranných známkach a zákona o priemyslových vzoroch a vychádza z osobných práv existujúcich podľa slovenského a medzinárodného práva. Komerčné využitie materiálu alebo kopírovanie informácií uvedených na tejto web stránke je povolené len s písomným súhlasom zo strany firmy Australian Bodycare TM!

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú pravidelne aktualizované. Neslúžia ako náhrada lekárskeho poradenstva. S konkrétnymi problémami a otázkami je vždy nutné sa obrátiť na lekára alebo ďalších odborníkov v zdravotníctve. 
Nenesieme a nepreberáme akúkoľvek zodpovednosť za úplnosť informácií alebo za použitie či využitie informácií iným subjektom, z uvedených na tejto stránke. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek informácie o produkte uverejnené v štúdiách alebo publikovanom výskume.

Ak nás chcete informovať o akomkoľvek porušení práv týkajúcich sa našej webovej stránky, kontaktujte nás, prosím, na adrese Australian Bodycare, Karpatská 15, 058 01 Poprad,
e- mailom: info@australian-bodycare.sk alebo tel.: 052 772 44 54

Copyright © Australian Bodycare 1995-2023. Všetky práva vyhradené!

Získajte NOVINKU
VLHČENÉ OBRÚSKY
darček k nákupu nad 55 €
🎁