Podmienky používania

Na webovej stránke www.australian-bodycare.sk (ďalej len „webová stránka“) sú použité materiály, ako sú obrázky, fotografie, grafika, logá, videá a text (ďalej len „materiál“). Materiál je majetkom firmy AUSTRALIAN BODYCARE TM, Ing. Drahomír Ilavský, IČO: 31239366, Karpatská 15, Poprad, PSČ 059 51, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Poprad číslo živnostenského registra: 706-3850, je chránený ustanoveniami autorského zákona, zákona o ochranných známkach a zákona o priemyslových vzoroch a vychádza z osobných práv existujúcich podľa slovenského a medzinárodného práva. Komerčné využitie materiálu alebo kopírovanie informácii uvedených na tejto web stránke je povolené len s písomným súhlasom zo strany firmy Australian Bodycare TM!

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú pravidelne aktualizované. Spoločnosť nenesie a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií, ani za použitie alebo využitie informácií, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek informácie o produkte uverejnené v štúdiách alebo publikovanom výskume. Informácie neslúžia ako náhrada lekárskeho poradenstva. S konkrétnymi problémami a otázkami je vždy nutné obrátiť sa na lekára alebo ďalších odborníkov v zdravotníctve. 

Ak nás chcete informovať o akomkoľvek porušení práv na našej webovej stránke, kontaktujte nás, prosím, na adrese Australian Bodycare, Karpatská 15, 058 01 Poprad, e- mailom: info@australian-bodycare.sk alebo tel.: 052 772 44 54

Copyright © Australian Bodycare 1995-2021. Všetky práva vyhradené.